http://daneshgahekochak.ir/author/

معرفی چند نوع بازی کلاسی برای کودکان

بازی ویزویز نحوه بازی: مجموعه ای را انتخاب کنید که می خواهید بچه ها آن

http://daneshgahekochak.ir/author/

 پرورش خلاقیت کودکان با بازی ها

تخیل یکی از بزرگترین منابع ناشناخته درپرورش توانایی یادگیری کودک میباشد. شکل گیری معنای ‌‌"خود"

http://daneshgahekochak.ir/author/

بازی های کلاسی مناسب برای پیش دبستانی ها

جلب توجه کردن بچه های مختلف که هرکدام شیطنت خاص خودشان را دارند در کلاس

بازی برای کودکان پیش دبستانی

نقش بازی در رشد ذهنی کودک: 1-در یادگیری زبان نقش بسزایی دارد. 2-در رشد هوشی