😊 فعالیت مونته سوری و دومینو😊

😊 بازی ها😊

ابزار مهندسی (مهندس کوچولو)، تخته میخی، سازه های ماکارونی و شطرنج، مهارت حرکتی، ادراک و احساس، لگو و اسباب بازی ها

😊 فعالیت ریاضی😊

سودوکو، تناظر، الگویابی، آشنائی با اعداد، شمارش و مرور اعداد

😊 فعالیت آشنائی با مفاهیم علوم😊

آشنائی با قلب، مغز، دستگاه گوارش و کلیه

😊 فعالیت مهارت دست ورزی😊

 کاردستی، بازی با خمیر، کلاژ، اوریگامی

😊فعالیت الفبای دوستی و آموزش الفبا😊

😊 فعالیت نقاشی و نقاشی روی چوب😊

😊 ویدئوهای فعالیت کودکان دانشگاه کوچک😊

ویدئوهایی مربوط به فعالیت کودکان که به صورت روزانه و در طول سال تحصیلی برگزار می شود، شامل :

دومینو، نقاشی، اوریگامی، خمیربازی، کاردستی، مهارت دست ورزی، سودوکو، مهارت حرکتی، بازی با ابزار مهندسی، بالانس و تعادل، حرکت ماز، مفاهیم علوم و ریاضی، کلاژ، بازی شطرنج، الفبای دوستی، مونته سوری، آشنائی با رنگ ها و ترکیب آن ها و …

می باشد.