مفاهیم کوچک و بزرگ | آموزش مفاهیم کوچک و بزرگ به کودکان پیش دبستانی - دانشگاه کوچک

مفاهیم کوچک و بزرگ یکی از مباحث ریاضی است که از طریق چندین روش با توجه به هوش هشت گانه ی گاردنر که شامل هوش منطقی_ریاضی، هوش فضایی، هوش کلامی_زبانی، هوش طبیعت گرا، هوش موسیقیایی، هوش درون فردی، هوش بین فردی، هوش حرکتی است تدریس می شود و کودکان ابتدا مفهوم کوچک و بزرگ را می آموزند سپس کوچک تر و بزرگ تر و پس از آن مفهموم کوچک ترین و بزرگ ترین را یاد خواهند گرفت؛ کودکان هرچه را ببینند و به صورت عملی انجام دهند بهتر در ذهنشان ثبت خواهد شد.

 آموزش مفاهیم کوچک و بزرگ از طریق روش های زیر :

۱) خمیر در اختیار کودک گذاشته و از آن ها می خواهیم با استفاده از خمیر توپ کوچک و توپ بزرگ، خورشید کوچک و خورشید بزرگ و… را درست کنند؛ که این روش مربوط به هوش فضایی میباشد‌.

۲) از طبیعت وسایلی مثل برگ درخت در دو اندازه ی کوچک و بزرگ خواهیم برد که کودک برگ بزرگ و برگ کوچک را شناسایی و جداسازی کند که این روش مربوط به هوش طبیعت گرا میباشد.

۳) تعریف داستان به صورتی که دو شخصیت بزرگ و کوچک دارد که شخصیت کوچک یک سری کارها و شخصیت بزرگ‌ نیز یک سری کارها کرده و سپس از طریق پرسش و پاسخ که شخصیت کوچک چه کاری میکرده و شخصیت بزرگ چطور؛ آموزش خواهیم داد که مربوط به هوش کلامی خواهد بود.

مفاهیم کوچک و بزرگ | آموزش مفاهیم کوچک و بزرگ به کودکان پیش دبستانی - دانشگاه کوچک

۴) اجسام کوچک و بزرگ مشابهی مانند لیوان، سیب، توپ، بطری آب و … را به کلاس میبریم و از کودکان میخواهیم کوچک و بزرگ ها را دسته بندی کند که مربوط به هوش منطقی_ریاضی کودک خواهد بود.

۵) از کودک می خواهیم بگوید در خانواده اش چه کسی بزرگ است چه کسی کوچک؟ که مربوط به هوش بین فردی می باشد.

۶) از کودک  سوالاتی مانند این که کوچک بودی چه کارهایی میکردی؟ چی میپوشیدی؟ چه شکلی بودی؟ و… میپرسیم که مربوط به هوش درون فردی می باشد.

۷) بازی ای انجام خواهیم داد بدین صورت که کوچک شو( در این صورت می نشیند و جمع می شود) و بزرگ شو( در این حالت می ایستد) که مربوط به هوش حرکتی خواهد بود.

۸) یک سری عکس ها به کودک نشان خواهیم داد که تشخیص دهد کدام کوچک و کدام بزرگ اند که مربوط به هوش منطقی ریاضی خواهد بود.

پس از آموزش کامل کوچک و بزرگ سراغ مفهوم کوچک تر و بزرگ تر میرویم و پس از آن به موضوع کوچک ترین و بزرگ ترین خواهیم پرداخت؛ که برای کوچکتر و بزرگتر به جای استفاده از ۲ جسم، ۳ جسم یا مثلا ۳تصویر یا بازی در سه حالت انجام خواهد شد و مفهوم کوچکترین و بزرگترین برای مسائل مربوط به ۴ جسم به بالا است.

مجموعه دانشگاه کوچک به عنوان بهترین پیش دبستانی در اصفهان با دارا بودن محیطی شاد و علمی، با استفاده از پژوهش های روان شناسی و مشاوره جهت پرورش کودک بر اساس تقویت هوش های نه گانه در خدمت شما عزیزان می باشد و هدف این مجموعه پرورش کودکانی شاد با هویت تحصیلی موفق است.

   گردآوری توسط مونا معتمدی