تغذیه کودکان و برنامه هفتگی تغذیه کودکان - مهدکودک و پیش دبستانی دانشگاه کوچک

لطفا نکات مربوط به تغذیه کودکان را مطالعه نمایید.

  • لطفا طبق برنامه تغذیه برای دلبندانمان خوراکی در کیف شان قرار دهید.
  • لیوان ممنوع است، بطری آب با اسم برای کودکان قرار دهید و به ایشان آموزش دهید که بطری را پس از استفاده برای جلوگیری از گم شدن در کیف شان قرار دهند.
  • از آوردن خوراکی های ممنوعه جلوگیری کنید در غیر این صورت از کودکان گرفته می شود.
  • از آوردن شیر کاکائو و کیک تمام کاکائویی و آب میوه صنعتی خودداری کنید.
  • خوراکی های کودکان در حد نرمال یک کودک باشد نه بیشتر.
  • مجموعه به هیچ وجه کودکان را به خوردن خوراکی اجبار نخواهد کرد.

مطابق جدول زیر برنامه تغذیه کودکان نشان داده شده است.