😊تصاویر😊

😊ویدئوها😊

تبریک روز مادر همراه با کودکان (سال 1401)
جشن میانه پائیز در دانشگاه کوچک
کلیپ جشن یلدای 1401 در دانشگاه کوچک
نمایش جشن یلدای 1401
جشن سال 1402 در دانشگاه کوچک
دورهمی فعالیت ها و کاردستی کودکان در کنار والدین
چهارشنبه سوری در دانشگاه کوچک (سال 1400)
شب یلدا در دانشگاه کوچک (سال 1400)
تولد باراد جان مبارک
آغاز سال تحصیلی 1403 _ 1402
جشن تحصیلی کودکان در سال 1403 _ 1402
سال تحصیلی 1403 _ 1402 همراه با جشن و آهنگ
جشن سال تحصیلی 1403 _ 1402 همراه بچه ها
جشن تبریک روز پدر در سال 1402 _ 1401
مراسم نمادین چهارشنبه سوری 1402
جشن تولد نیلسا جان