کلاس های تابستانه در دانشگاه کوچک برای کودکان - کلاس تابستانه | دانشگاه کوچک

کلاس های تابستانه دانشگاه کوچک برای همه گروه های سنی که شامل آمادگی ، پیش1 ، پیش 2 می باشد، برگزار شده و این مجموعه تمام تلاش خود را در جهت بهبود و کیفیت کلاس ها انجام می دهد.

کلاس های تابستانه پیش یک و آمادگی

😊مونته سوری علوم وجغرافیا: با ابزار بازی مونته سوری کودک لذت می برد و با مفاهیم علوم اشنا می شود. (این کلاس بصورت فان و بازی است)

🔔زبان انگلیسی: هفته ای دو روز بصورت اهنگ و موزیک برگزار می گردد.

😘بازی با توپ: یکی از لذت بخش ترین کلاس ها، بازی با توپ است و کودک از لحاظ هیجانی تخلیه می گردد و لذت، بازی و رشد هوش هیجانی در این کلاس صورت می گیرد.

هماهنگی چشم، دست و چشم، پا افزایش پیدا میکند و بصورت غیرمستقیم بر تمرکز کودکان موثر است.

دریپ ،ارسال و دریافت توپ را یاد می گیرند.

🔔نقاشی: هفته ای دو جلسه بصورت تخصصی برگزار می گردد و در ادامه مهارت دست ورزی ،اعتماد بنفس و رنگ امیزی در کودکان تقویت می شود.

😙ژیمناستیک: هفته ای،دو جلسه به منظور تقویت مهارت های حرکتی و تخلیه هیجان،رشد هوش هیجانی، افزایش مهارت تعادل و توازن  می باشد

😊سفال و خمیر: این کلاس موجب کسب لذت،ارامش،تخلیه هیجان و تقویت عضلات ریز و بزرگ دست می باشد

🤗مونته سوری ریاضی: در این کلاس با ابزار بازی به یادگیری ریاضی و تقویت مهارت ها میپردازیم و در کنار لذت ، دقت و توجه کودک افزایش پیدا می کند.

😊کار با مداد و دست ورزی: هدف این کلاس موارد زیر می باشد:

    افزایش مهارت دست ورزی

    تقویت مهارت هماهنگی چشم و دست

    نحوه صحیح مدادگرفتن

    تقویت عضلات ریز دست

🤩مونته سوری مهارت: با ابزار مونته سوری کودک مهارت پیش نیاز برای ورود به پیش دبستانی با بازی یاد می گیرد و کودک در کنار بازی لذت می برد.

😀هوش افزایی: در این کلاس هوش دیداری،هوش،شنیداری،دقت و توجه افزایش پیدا می کند.

😁کاردستی و خلاقیت: مهارت دست ورزی ،عضلات ریز دست،تمرکز و هماهنگی چشم و دست در کودک افزایش پیدا می کند و کودک با وسایل، کاردستی های زیبا خلق می کند در نتیجه اعتماد به نفس کودک افزایش می یابد.

🔔برنامه کلاسی پیش یک و آمادگی🔔

برنامه کلاس تابستانه پیش یک و آمادگی

کلاس های تابستانه پیش دو

😊فارسی: تقویت مهارت شنیداری، بهبود دست خط و مهارت املانویسی، یادگیری حروف الفباست.

🔔زبان انگلیسی: هفته ای دو روز بصورت اهنگ و موزیک برگزار می گردد.

😘بازی با توپ: یکی از لذت بخش ترین کلاس ها بازی با توپ است و کودک از لحاظ هیجانی تخلیه می گردد و لذت، بازی و رشد هوش هیجانی در این کلاس صورت می گیرد.

هماهنگی چشم، دست و چشم، پا افزایش پیدا می کند و بصورت غیرمستقیم بر تمرکز کودکان موثر است.

دریپ ،ارسال و دریافت توپ را یاد می گیرند.

🔔نقاشی: هفته ای دو جلسه بصورت تخصصی برگزار می گردد و مهارت دست ورزی ،اعتماد بنفس و رنگ آمیزی در کودکان تقویت می شود.

😙ژیمناستیک: هفته ای دو جلسه به منظور تقویت مهارت های حرکتی و تخلیه هیجان،رشد هوش هیجانی، افزایش مهارت تعادل و توازن  می باشد.

😊سفال و خمیر: این کلاس موجب کسب لذت، ارامش، تخلیه هیجان و تقویت عضلات ریز و بزرگ دست می باشد.

😊کاردستی با ابسلانگ: هدف این کلاس موارد زیر می باشد:

    افزایش مهارت دست ورزی

    تقویت مهارت هماهنگی چشم و دست

    نحوه صحیح مدادگرفتن

    تقویت عضلات ریز دست

😀هوش افزایی: در این کلاس هوش دیداری، هوش، شنیداری، دقت و توجه افزایش پیدا می کند.

🔔برنامه کلاسی پیش دو🔔

برنامه کلاس تابستانه پیش دو