آموزش مفهوم صدا به کودکان در پیش دبستانی | آموزش صداها _ دانشگاه کوچک

در آموزش مفهوم صدا به کودکان باید دقت زیادی شود تا کودک با علاقمندی به یادگیری موضوع بپردازد. بهتر است برای نتیجه ی بهتر دراین راستا آموزش تلفیق با بازی باشد.

آموزش مفهوم صدا به کودکان به کمک بازی

بازی های آموزشی می توانند میزان یادگیری کودکان را افزایش دهد. ابتدا از کودک بخواهید که با دست زدن به وسایل مختلفی که در اطراف خانه می باشد صدا تولید کند. مثلا با زدن قاشق به لیوان هایی از جنس های مختلف صدا تولید کند.

پس از آزمودن چند نوع صدای مختلف، دسته بندی کردن انواع صداها را به کودک آموزش دهید. مثلا صدای زدن قاشق به دیواره لیوان یک صدای نازک است. صدای کوبیدن به یک تبل یک صدای کلفت است. سپس کودک را از فضای خانه فراتر برده و این بار با صداهای اطرافش با او ارتباط برقرار کنید.

به عنوان مثال کودک را به پارک برده یا حتی در حیاط یا بالکن منزل و از کودک بخواهید چشمهایش را ببندد و صداها را بشنود صداهایی مانند بوق ماشین، موتور سیکلت،جوشکاری، آژیر، صدای کودکان ، پرندگان و… در این زمان، صداهای مفید و غیر مفید را به کودک آموزش دهید مثلا از او بپرسید که صدای جوشکاری یک صدای مفید است یا یک صدای غیرمفید ؟ یا صدای پرندگان یک صدای مفید است یا یک صدای غیرمفید ؟

حال کودک یاد گرفته است که صدا را می توان در دسته ی کلفت و نازک بودن و مفید و غیرمفید بودن طبقه بندی کند. پس از این که اطمینان حاصل کردید که کودک با مفهوم صدا به صورت اولیه آشنا شده است نوبت به آن می رسد که آموزش اصلی را شروع کنید .

چند دانه برنج را روی طبل بریزید از کودک بخواهید با زدن آرام بر طبل حرکات لرزشی برنج را خوب نگاه کند. سپس این موضوع را به کودکان آموزش دهید که صدا از طریق لرزش اجسام تولید می شود. حتی می توان این نکته را هم یادآور شد که در گوش انسان پرده ای وجود دارد که هنگام رسیدن صدا به آن می لرزد و باعث می شود که ما صداها را بشنویم و در اخر تلفن دستی بسازید که برای کودکان بازی جالبی است.

مواد و وسایل مورد نیاز آن:

دو لیوان یکبار مصرف ، کاموا و گیره ی کاغذ یا سوزن ته گرد است .

ابتدا ته لیوان ها را سوراخ کنید. نخ را از سوراخ عبور داده و در داخل لیوان به گیره یا سوزن گره بزنید و با سر آزاد دیگر نخ هم همین کار را انجام دهید. از کودک بخواهید که لیوان را روی گوشش بگذارد . شما در لیوان دیگر صحبت کنید تا کودک صدای شما را بشنود . این نکته را به کودک یادآور شوید که صدا بر اثر لرزش نخ به گوش دیگری می رسد .

مجموعه دانشگاه کوچک به عنوان بهترین پیش دبستانی در اصفهان با دارا بودن محیطی شاد و علمی، با استفاده از پژوهش های روان شناسی و مشاوره جهت پرورش کودک بر اساس تقویت هوش های نه گانه در خدمت شما عزیزان می باشد و هدف این مجموعه پرورش کودکانی شاد با هویت تحصیلی موفق است.