فعالیت های تابستانه در دانشگاه کوچک - فعالیت کودکان در تابستان | دانشگاه کوچک

فعالیت های تابستانه کودکان با توجه به برنامه کلاسی که برای کودکان در نظر گرفته شده شامل داستان گوئی، نقاشی، مونته سوری ریاضی و جغرافیا، بازی ها، فارسی، اوریگامی، مداد جادوئی، قیچی خلاق، ورزش، آشپز کوچولو، هنر، بازی ریتمی، پررش تفکر منطقی، پکیج هوش طلایی و … می باشد که در دو مورد تصاویر و ویدئو و به صورت مهدواره فارسی / انگلیسی نمایش داده می شود.

مهدواره فارسی

😊تصاویر😊

😊ویدئوها😊

مهدواره انگلیسی

فعالیت های تابستانه کودکان در مهدواه انگلیسی در دو گروه سنی برگزار می شود:

1. گروه سنی 3 تا 6 سال

2. گروه سنی school

که فعالیت ها به صورت زیر می باشد:

😊تصاویر😊

😊ویدئوها😊