آموزش مفهوم سبک و سنگین برای کودکان | تشخیص سبک و سنگین - دانشگاه کوچک

یکی از مفاهیمی که کودکان عزیز در مقطع پیش دبستان آموزش می بینند مفهوم سبک و سنگین است که ما در مجموعه این مفهوم را به روش های گوناگون از طریق هوش های هشت گانه گاردنر آموزش می دهیم.

هوش های گارنر شامل هوش بدنی_ حرکتی، هوش فضایی، هوش کلامی زبانی، هوش منطقی_ریاضی، هوش موسیقیایی، هوش طبیعت گرا، هوش درون فردی و هوش بین فردی می باشد.

روش های آموزش مفاهیم سبک و سنگین:

روش اول

این روش آموزشی به این صورت است که کودک دستان خود را باز کرده و به حالت ترازو در آید و در یک دست کودک وسایل سنگین و در دست دیگر وسایل سبک قرار دهیم به گونه ای که مشخص باشد.

به عنوان مثال در یک دست کتاب و در دست دیگر تراش قرار داده تا کودک متوجه تفاوت وزن و سبک و سنگین بودن اشیا بشود؛ این آموزش مربوط به هوش بدنی_حرکتی و هوش منطقی_ریاضی می باشد.

روش دوم

روش دیگر بدین صورت است که با کودکان عزیز گفت و گو شود و صحبت در رابطه با وسایل سبک و سنگین و این که در اطراف یا در خانه چه وسایلی سبک و چه وسایلی سنگین هستند، چه وسایلی را میتوان برداشت و به تنهایی با دستانمان بگیریم و چه وسایلی سنگین اند و نمی توانیم آن ها را برداریم.

همین طور در طبیعت چه وسایلی سنگین و چه وسایلی سبک و قابل برداشتن هستند که این گفت وگو و آموزش مربوط به هوش کلامی زبانی و هوش طبیعت گرا می باشد؛ یا بدین صورت که در حیاط به کودکان بگوییم درخت را بلند کن و ببیند نمیشود و بسیار سنگین است اما شاخه درخت را میتواند بردارد و سبک است.

روش سوم

دیگر روش اموزشی می توان به درست کردن‌ ترازوی ساده با وسایلی مثل لیوان یکبار مصرف و چوب لباسی اشاره کرد که مربوط به هوش فضایی کودکان می باشد.

آموزش مفهوم سبک و سنگین برای کودکان - دانشگاه کوچک

روش چهارم

برای مبحث هوش بین فردی بدین صورت است که با کودکان صحبت و گفت وگو می شود که در خانه چه کسی از همه سنگین تر است چه کسی سبک تر است و با روش پرسش و پاسخ کودک به موضوع و مفهوم پی ببرد.

روش پنجم

از فعالیت های دیگر می شود به بردن ظرف آب در کلاس و انداختن وسایل سبک و سنگین در آن و پی بردن به اینکه سنگین ها زیر آب میروند و سبک ها روی آب می مانند اشاره کرد.

مفاهیم سنگین تر و سبک تر و بیشتر:

پس از آموزش مفهوم سبک و سنگین سراغ مبحث سبک تر_سنگین تر و سبکترین_سنگین ترین می رویم که باید بدین موضوع توجه داشته که سبک و سنگین بین ۲ وسیله، سبک تر_سنگین تر بین ۳ وسیله و سبکترین_سنگین ترین برای ۴ وسیله و بیشتر می باشد.

برای مثال می توان ۴ ظرف آب با حجم های مساوی را در نظر گرفت که درون هر ظرف مقادیر آب کامل، ۳/۴ آب ، 1/۲ آب ، 1/۴ آب قرار گیرد سپس از کودک خود بخواهیم که ظرف سنگین ترین و سبک ترین را تشخیص دهد حتی می توان این مثال را با ۴ شی انجام داد.

مجموعه دانشگاه کوچک به عنوان بهترین پیش دبستانی در اصفهان با دارا بودن محیطی شاد و علمی، با استفاده از پژوهش های روان شناسی و مشاوره جهت پرورش کودک بر اساس تقویت هوش های نه گانه در خدمت شما عزیزان می باشد و هدف این مجموعه پرورش کودکانی شاد با هویت تحصیلی موفق است.

گرد آوری توسط مونامعتمدی