شکوفائی خلاقیت کودکان | تاثیر خلاقیت بر عملکرد کودکان - دانشگاه کوچک

خلاقیت چیست؟

در ابتدا باید یک تعریف کلی و جامع از تعریف خلاقیت داشته باشیم که آسان تر بتوان با آن روبرو شد. بنابراین خلاقیت، استفاده از قدرت تفکر، برای رسیدن به چیزی تازه و ارزشمند است بدین معنی که توانایی تولید ایده ها و راه حل های متعدد، جدید و مناسب برای حل مسائل و مشکلات می باشد که در ادامه به خلاقیت کودکان می پردازیم.

خلاقیت در کودکان

در ابتدا برای خلاقیت کودکان با سوال زیر مواجه می شویم:

مهم ترین و کلیدی ترین راه برای افزایش خلاقیت در کودکان چیست؟

مهمترین و بنیادی ترین راه برای افزایش خلاقیت در کودکان، بالا بردن اعتماد به نفس در آن ها است. هر چه میزان اعتماد به نفس کودک بالا تر باشد. جرات و شهامت او برای کند و کاو در موضوعات مختلف بالا خواهد رفت.

افزایش خلاقیت در کودکان و ایجاد تفکر خالق در آن ها زمانی ممکن می شود که کودکان را به تفکر، آن هم از نوع واگرا تشویق کنیم؛ یعنی اشتیاق یادگیری را در آن ها بالا ببریم. تشویق کودک به خلق ایده های نو برای حل مشکل پیش رو، باعث ایجاد تفکر خالق در آن ها می شود.

راه های  کاربردی برای تفکر خلاق در کودکان:

به طور کلی ۸ راه مهم و کاربردی برای ایجاد تفکر خلاق و افزایش خلاقیت کودکان وجود دارد:

1) جذابیت های دنیای رنگارنگ و متنوع هنر را به کودک نشان دهید.

2) سواالت هدف دار و در اصطالح باز از کودک بپرسید.

3) بازی های تجسمی را به کودک خالق آموزش دهید.

4) شرایط و زمینه های جنب و جوش کودک خالق را فراهم کنید.

5) برای کودک شعر بخوانید.

6) برای کودک کتاب بخوانید .

7) کودک را به سفر و پیک نیک خانوادگی ببرید.

8) برای انجام هر کاری برنامه ریزی نداشته باشد. سفرهای یهویی و تفریحات غیر منتظره بهترین آیتم برای ایجاد خلاقیت کودکان می باشند.

مهم ترین عوامل موثر در پرورش و افزایش خلاقیت در کودکان عوامل محیطی، تعامل و ارتباطی که با محیط دارند، همچنین تجربه هایی که کودکان از محیط پیرامون خود کسب می کنند یا تاثیراتی که از برخورد با محیط زندگی دریافت می نمایند. تمام موارد بالا بر رشد خالقیت و رشد ذهنی کودکان تاثیر می گذارند.

نکته ای که باید بدان توجه داشت این که هرچقدر قدرت خلاقیت و ابتکار در کودکان رشد و نمو کند تاثیر خود را در آداب و رفتار اجتماعی و تحصیل و تمامی شئونات زندگی آنها خواهد گذاشت.

مجموعه دانشگاه کوچک به عنوان بهترین پیش دبستانی در اصفهان با دارا بودن محیطی شاد و علمی، با استفاده از پژوهش های روان شناسی و مشاوره جهت پرورش کودک بر اساس تقویت هوش های نه گانه در خدمت شما عزیزان می باشد و هدف این مجموعه پرورش کودکانی شاد با هویت تحصیلی موفق است.