آموزش مفهوم باز و بسته برای کودکان | روش آموزش باز و بسته _ دانشگاه کوچک

برای آموزش مفهوم باز وبسته به کودکان باید از وسایل عینی و با چیزهایی که کودک روزانه با آنها سروکار دارد استفاده کرد زیرا این روش درک مفهوم مطلب را برای کودک راحت‌تر میکند.

برای آموزش مفهوم باز وبسته ابتدا میتوان از شیوه داستان گویی استفاده کرد.

بطور مثال:

هوای گرم تابستان بوده و خرگوش داخل قصه که با خواهر کوچولوش مشغول بازی بوده و اینقدر بدوبدو کردن که گرمشون شده واسه همین دوییده سمت دری که به سمت حیاط بوده و در را باز کرده تا هوای خنک داخل بیاد. شب موقع خواب واسه اینکه حشره‌ها اذیتشون نکنن مامان ازش میخواد در حیاطو ببنده و….

پس از تعریف کردن داستان میتوان مثال را به صورت:

  • روی در کلاس زد و از کودک خواست در را ببندد سپس باز کند.
  • چشمهای خودشون را باز و بسته کنند.
  • انگشتهای دست را بازکنند سپس ببندند.
  • باز و بسته کردن دهان

در مرحله بعدی میتوان کتاب در اختیار کودکان گذاشت سپس تا سه شماره شمرد بعد از کودکان بخواهیم همگی کتابهای خود را باز کنند دوباره معکوس شماری کنیم و از کودکان بخواهیم کتابهای خود را ببندند.

یا حتی باز و بسته کردن زیپ کیف،جامدادی،قیچی و…

در انجام هرمرحله برای کودک تکرار میکنیم باز و بسته

توضیح کامل مفهوم باز و بسته به کودک پیش زمینه آموزش مفهوم خط باز و بسته نیز می باشد. پس باید کودک به خوبی درک مطلب کرده باشد.

بازی‌های مختلف برای تثبیت آموزش مفهوم باز و بسته:

1. بازی گلهای خندان که کودکان دست یکدیگر را میگیرند و باهم باز و بسته میشوند.

2. بازی پروانه که کودکان با بالا و پایین پریدن، پاهای خودشون را باز و بسته می کنند.

3. باز و بسته کرد درب ظروف،بطری،ظرف‌های تغذیه و…سپس از کودک سوال میکنیم که اکنون در ظرف شما باز است یا بسته.

حال اگر بسته بود از او میخواهیم باز کند و بالعکس یعنی اگر باز باشد از کودک می خواهیم که ببندد.

4. از کودکان میخواهیم یک چشم خود را بسته و یک چشم خود را باز نگهدارند و با شمارش مربی جای چشم‌های بسته و باز را تغییر دهند یعنی چشمی که بسته           بوده را باز کنند و چشمی که باز بوده را ببندند.

این تمارین کاملا مفهوم باز و بسته را در ذهن کودک تثبیت میکنند.

مجموعه دانشگاه کوچک به عنوان بهترین پیش دبستانی در اصفهان با دارا بودن محیطی شاد و علمی، با استفاده از پژوهش های روان شناسی و مشاوره جهت پرورش کودک بر اساس تقویت هوش های نه گانه در خدمت شما عزیزان می باشد و هدف این مجموعه پرورش کودکانی شاد با هویت تحصیلی موفق است.