آموزش مقادیر کمتر و بیشتر برای کودکان | مفاهیم کمتر و بیشتر - دانشگاه کوچک

برای آموزش مفهوم کمتر و بیشتر ابتدا بهتر است از آموزش یک مفهوم شروع کنیم تا به مقادیر بالاتر و مقایسه آن ها نیز برسیم.

شیوه های آموزش مقادیر کمتر:

بطور مثال ابتدا مفهوم کمتر را به کودکان آموزش دهیم.

راه اول

برای شروع آموزش ابتدا از تعداد دخترها و پسرهای موجود در کلاس شروع کنیم بدین صورت که دخترها را شمرده سپس پسرها را هم میشماریم قطعا یک گروه تعداد کمتری هستند سپس تعدادی لیوان و چنگال می‌آوریم، دقت کنید که تعداد چنگال‌ها از لیوان‌ها کمتر باشد.

در این هنگام لیوان‌ها را رو به روی کودک میچینیم و از او میخواهیم که چنگال‌ها را داخل لیوان‌ها بگذارد، وقتی که کودک ببیند چنگال‌ها تمام شده و دیگر چنگالی باقی نمانده تا در لیوان‌های خالی بگذارد؛ به او میفهمانیم که تعداد چنگال‌ها از تعداد لیوان‌ها کمتر است.

دقت کنید که در اینجا فقط از لفظ  کمتر استفاده کنید و اصلا حرفی از کلمه‌ی بیشتر به میان نیاورید!

راه دوم

تمرین بالا را می توان چندین بار با اشیای مختلف تکرار کنید (مانند مدادرنگی، خوراکی ها) تا کودکان به طور کامل متوجه مفهوم و مقدار کمتر شوند.

راه سوم

 سپس برای تثبیت مفهوم کمتر میتوانند از حل کتاب یا کاربرگ استفاده کنند که با خط کشی تعداد و مقادیر کمتر به طور کامل با این موضوع آشنا شوند.

شیوه های آموزش مقادیر بیشتر:

بعد از تثبیت مفهوم کمتر میتوان سراغ آموزش مفهوم بیشتر رفت بدلیل اینکه کودکان مفهوم کمتر را یاد گرفته‌اند آموزش مفهوم بیشتر خیلی ساده‌ و راحتتر هست. همچنین برای یادگیری مفهوم بیشتر هم می‌توانید از روشی مشابه روش بالا استفاده کنید و یا از اشیا و وسایل دیگر که در کلاس موجود هست استفاده کنید.

راه اول

تعداد پنج لیوان و دو عدد چنگال بیاورید و لیوانها را مقابل کودک بچینید!

حالا از کودکان بخواهید که چنگالها را داخل لیوانها بگذارد، زمانی که دید تعداد چنگالها به لیوانها کفاف نمی‌دهد به او مفهوم بیشتر را آموزش دهید و بگویید که تعداد لیوانها از تعداد چنگالها بیشتر است!

راه دوم

در ادامه دو رنگ چنگال و دو رنگ لیوان داخل کلاس می‌آوریم (تعداد یک دسته باید بیشتر باشد و تعداد یک دسته کمتر) و از کودک میخواهیم که بطور مثال چنگالهای زرد را داخل لیوان زرد و چنگالهای قرمز را داخل لیوان قرمز بگذارد سپس از اون سوال میکنیم تعداد چنگالهای قرمز بیشتر است یا زرد.

و این تکرار و تمرین را میتوان با وسایل و بازی‌ های مختلف نیز انجام داد.

راه سوم

وقتی که مفهوم به خوبی برای کودکان جا افتاد برای تثبیت آموزش از حل کاربرگ یا کتاب استفاده میکنیم تا به غیر از مفهومکمتر با مقدار بیشتر هم آشنا شوند.

مجموعه دانشگاه کوچک به عنوان بهترین پیش دبستانی در اصفهان با دارا بودن محیطی شاد و علمی، با استفاده از پژوهش های روان شناسی و مشاوره جهت پرورش کودک بر اساس تقویت هوش های نه گانه در خدمت شما عزیزان می باشد و هدف این مجموعه پرورش کودکانی شاد با هویت تحصیلی موفق است