مارس 18, 2019

آیا بین هوش واستعداد انسان تفاوت وجود دارد؟

باید بگیم هوش مقوله ایست انتسابی ومثل یک موهبت الهی با کودک به دنیا می آید واز طریق آموزش از روش غیرمستقیم تقویت میشود.اما استعداد مقوله […]
ژانویه 20, 2019

بازی برای کودکان پیش دبستانی

نقش بازی در رشد ذهنی کودک: 1-در یادگیری زبان نقش بسزایی دارد. 2-در رشد هوشی بسیارتأثیر دارد. 3-بامفاهیم ساخت،فضا،شکل آشنا میشود. 4-رفتارهای هوشمندانه کودک تقویت میشود. […]
ژانویه 20, 2019

آموزش مفاهیم ریاضی در پیش دبستانی(بخش سوم)

مفاهیم مربوط به دانش منطقی – ریاضی (درست اندیشیدن) ۱.طبقه بندی : طبقه بندی اشیاء بر اساس رنگ یا شکل می توان به کودکان ۴ ساله […]
ژانویه 20, 2019
اموزش مفاهیم ریاضی |بهترین مهدکودک اصفهان

آموزش مفاهیم ریاضی در پیش دبستانی(بخش دوم )

روش های آموزش مفاهیم : ۱.روش مکاشفه ای : با ایجاد محیطی مناسب و ارائه محرکهای متنوع حواس کودک را تحریک کنید تا این مفاهیم برای […]
ژانویه 20, 2019
اموزش مفاهیم ریاضی |بهترین مهدکودک اصفهان

آموزش مفاهیم ریاضی در پیش دبستانی(بخش اول)

ریاضی روشی برای فکر کردن .ابزاری برای زندگی .بیان یافته های علمی .مطالعه وبیان روابط و دانش ناب بشری است . چگونگی شکل گیری مفاهیم ریاضی […]