آشنایی با استخوان بندی اجزای بدن برای کودکان
آشنائی با مهارت خوب گوش کردن برای کودکان
آموزش اعداد و شعر اعداد برای کودکان
کلیپ جشن شب یلدا در دانشگاه کوچک
آشنایی با اجزای بدن (قلب انسان) و نحوه کار آن برای کودکان
آموزش جدول سودوکوی 4*4 برای کودکان پیش دبستانی
آموزش بوجود آمدن شب و روز برای کودکان
آشنایی با مرور اعداد و تفریق آن ها از طریق چوب خط و چوب رنگی
مجموعه قصه های پندآموز (سفرهای سندباد)
کاردستی چراغ راهنمایی و رانندگی برای کودکان
انواع بازی ها شامل شطرنج و خمیربازی برای کودکان
جشن چهارشنبه سوری 1400 در دانشگاه کوچک
جشن چهارشنبه سوری در دانشگاه کوچک (سال 1400)
آموزش شکل ماهی بر روی گل رس
آموزش بازی با دقت و تمرکز بالا مطابق الگو
آموزش کاردستی ماهی بر روی خمیر بازی
آموزش اعداد 1 تا 10 با شکل توسط خاله نسترن و مهیاد جان
آموزش صداها به کودکان در دانشگاه کوچک
آموزش چینه و چوب خط مخصوص والدین
جشن میانه پائیز در دانشگاه کوچک