در مهدکودک و پیش دبستانی دانشگاه کوچک سعی بر این شده که با بارش های مغزی و کلاس های متنوع استعداد کودکان شناسایی شود. آنچه در این مجموعه اهمیت دارد داشتن کودکانی سالم با هویت موفق است لذا در طول دورا ن آموزشی به مهارت های کودکان و مسایل روانشناسی کودکان توجه بسیار می گردد و در صورت مشاهده اختلالات رفتاری ، جلسات مشاوره برای والدین در نظر گرفته می شود همچنین در این مرکز به دقت و توجه  و تمرکز کودکان بسیار اهمیت داده می شود و کلاس های مرتبط با دقت و توجه و پرورش حافظه برگزار می گردد. هدف این مجموعه کمک به تقویت توجه و تمرکز کودکان و پیشگیری از مبحث اختلالات یادگیری می باشد.