کلاس مونته سوری | متد آموزشی کلاس مونته سوری | مونته سوری - دانشگاه کوچک

مونته سوری نوعی آموزش با کمک وسایلی است که تمامی از چوب ساخته شده و بسیار زیبا و جذاب هستندو در کلاس مونته سوری نظم حرف اول را میزند.کلاس مونته سوری دارای قوانینی است که به صورت بازی و تصاویر به کودکان آموزش داده میشود که کودکان باید آنها را رعایت کنند.

در کلاس مونته سوری حل مسئله هدف اصلی است که با آزمون و خطا به آن میرسیم. وسایل از آسان به سخت در اختیار کودک قرار داده میگیرد و در صورت اشتباه کودک، مربی بار اول آن را نادیده میگیرد و بار دوم توضیح کوچکی به صورت عملی به کودک داده میشود و در واقع در کلاس مونته سوری بیشتر عملی آموزش داده میشود و صحبت کمتر است.تمام بازی ها در مونته سوری در چارچوبی از نظم هستند و باید کارهایشان روی مت هایی که فرش های کوچکی که جلوی کودکان قرار میگیرد انجام میدهند.

مونته سوری به چند دسته تقسیم میشود:

1. مونته سوری در مهارت زندگی: که شامل تمام فعالیت هایی که در روزمره در سن بالاتر انجام میشود و باعث تقویت عضلات دست و انگشتان و مچ دست میشود و کمک به مداد دست گرفتن کودکان میشود.

مهارت زندگی شامل :تمام ریختنی ها، جداسازی ها ،همزدنی ها و انتقال دهنده ها میشود و یا فعالیت هایی مانند اب پرتغال گیری دستی و ساییدن و کوفتن ،الک کردن و قفل وکلید و سوزن کاری.

2. مونته سوری ریاضی: در بخش مونته سوری ریاضی کودکان مباحث اولیه ریاضی مانند سبک و سنگین ، کوچک و بزرگ ، کوتاه و بلند ، اعداد ، جمع و تفریق و زوج و فرد اعداد را با وسایلی مانند پله های صورتی و قهوه ای و میله های قرمز و میله های قرمز وآبی آموزش میبینند. علاوه بر آن مباحث گسترده تر شامل اجسام و اشکال هندسی و کسرها نیز با وسایل آموزش داده میشود.

کلاس مونته سوری | متد آموزشی کلاس مونته سوری | مونته سوری

3. مونته سوری جغرافی: در حیطه مهد نمیگنجد اما شامل کره زمین و قاره ها و کشور ها و پرچم و فرهنگ و سوغات شهرها و منظومه شمسی میشود.

4. مونته سوری علوم: حیوانات و گیاهان و و حشرات با وسایل آموزش داده میشود.

مجموعه دانشگاه کوچک به عنوان بهترین پیش دبستانی در اصفهان با دارا بودن محیطی شاد و علمی، با استفاده از پژوهش های روان شناسی و مشاوره جهت پرورش کودک بر اساس تقویت هوش های نه گانه در خدمت شما عزیزان می باشد و هدف این مجموعه پرورش کودکانی شاد با هویت تحصیلی موفق است.

نویسنده:نزیهه برقیکار