اختلال یادگیری یکی از مباحث مهم و پیچیده ای است که برای کودکان در سنین دبستان قابل شناسایی است و آنچه مهم است بدانید این است که کودکانی که دچار اختلال یادگیری می شوند کسانی هستند که نمرات هوشی خوب و حتی باهوش هم هستند و موردی که مهم تر است این که بدانیم می توانیم با بازی و روش های نوین آموزشی از مبحث اختلال یادگیری پیشگیری کنیم.

کودکانی که اختلال یادگیری دارند کسانی هستند که در مباحثی مانند ریاضی، خواندن، نوشتن و یا املا دچار مشکل می شوند. این کودکان در سنین دبستان از لحاظ آموزشی دچار مشکلات تحصیلی می گردند. بنابراین ما می توانیم در سنین 4 تا 6 سال در این مجموعه با روش های نوین آموزشی و با استفاده از تقویت مهارت ها به پیشگیری از این اختلالات بپردازیم و کودکانی که ممکن است در آینده دچار این مشکل شوند را شناسایی کنیم.

مدیریت مجموعه دانشگاه کوچک در این زمینه با توجه به این که مدرک ارشد مشاوره تحصیلی را دارند بسیار قدرتمند عمل می کنند و با روش های جدید به تقویت مهارت ها، دقت و تمرکز کودکان می پردازند.