سپتامبر 10, 2018

کلاس های مونته سوری در اصفهان

در اصفهان بسیار معدود هستند کسانی که بطور تخصصی کلاس های مونته سوری را برگزارکنند.مونته سوری در دوره ریاضیات و فرهنگ و علوم ابزار خاص دارد […]
سپتامبر 10, 2018

کودک در دوره مونته سوری چگونه عمل میکند؟

کودک در کلاس میگردد و از طریق ابزار موجود یاد میگیرد. کودک بطور مداوم و تکراری فعالیت ها را انجام میدهد. کودک خود وسیله ای که […]
سپتامبر 10, 2018

حوزه های آموزش در مونته سوری

*زندگی عملی شامل :هماهنگی و رشد مهارت های حرکتی مراقبت از خود و مراقبت از محیط و ادب و مهربانی *اموزش حسی:شامل لامسه دیداری بویایی چشایی […]
سپتامبر 10, 2018

روش مونته سوری در برخورد با اشتباه کودک

از اشتباه کودک انتقاد نمی کند تا خود به تصحیح ان بپردازد.وقتی کودک اشتباه میکند معلم به او می گوید تو دوست داری دوباره ان را […]
سپتامبر 10, 2018

نقش مربی در روش مونته سوری

مربی در مونته سوری ابتدا قوانین کلاس را یاد میدهد. قوانینی چون احترام به اشیا و وسایل اداب کلاس چون حرف زدن راه رفتن و حمل […]