برای اینکه مفهوم عدد را به کودک بیاموزیم باید پیشنیازهایی را فراهم کنیم ازجمله مواردی که باید قبل از آموزش مفهوم عدد به
کودک یادبدهیم شمارش و درک توالی است.
البته کودک باید توجه،تمرکز،دستورپذیری و طبقه بندی را کسب کرده باشد.
دقت دیداری و شنیداری تقویت شده باشد.مفاهیم سادهتر را آموخته و ازحافظه دیداری و شنوایی مناسب برخوردار باشد.
.
1اعداد را میتوان بصورت آموزش بصری
)نقطه بازی،تلفن بازی،همه چیز را بشمارید)آموزش داد
.
2آموزش جسمانی
)شمارش و چیدن وسایل خانگی،جستجو بدنبال شکلهای هندسی،بازیهای الگویی)
.
3آموزش شنوایی
(سرود و شعر بخوانیم)
آموزش شمارش:
کودک یادگیری شمارش را بطور ریتمیک ازطریق(شعر،آهنگ و…) درحین بازی
فراخواهد گرفت آموزش ریتمیک را تا عدد()۱۰میتوان انجام داد.
آموزش مفهوم عدد:
برای آموزش مفهوم عدد میتوانیم از عدد()۲شروع کنیم زیرا مفهوم عدد()۲برای کودکان از
قبل تثبیت شده است.مانند داشتن : دو دست، دو پا،دو چشم و… برای تمرین میتوانیم()۲
شئ کاملا همسان را در جلوی کودک قرارداده و با زدن انگشت روی اشیاء آنهارا
میشماریم.
زمانیکه مفهوم عدد()۲را کودک به خوبی یادگرفت باهمین روش آموزش عدد()۳را شروع
میکنیم.
پس از یادگیری کامل کودک و اطمینان از تشخیص تفاوت این دو عدد باید بطور همزمان
تکرار و تمرین عدد (۳و)۲را آغاز کنیم.
زمانیکه کودک توانست تفاوت این دو عدد را درک کند آموزش عدد ()۱را مانند روش فوق
آغاز میکنیم.
برای تثبیت مفهوم عدد در ذهن کودک از بازیه یونولیت و سیخ کباب کمک میگیریم.
نحوهی بازی:
۲عدد سیخ را وارد یونولیت میکنیم
چندعدد نِی را به اندازه بندانگشت میبریم
از کودک میخواهیم در سمت چپ یک عدد نِی داخل چوب بیندازد و در سمت راست ۳عدد
نِی را داخل چوب بیندازد.
از این بازی میتوان برای ترتیب و توالی اعداد و رنگها استفاده کرد.

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code