ترس یکی ازمسایل رایج میان کودکان است.درمیان کودکان ترس امری رایج است اما ترسهای شدید چندان متدوال نیست ترس یک غریزه ومیل باطنی است که بنا به حکم این غریزه کودک دوست دارد که بترسد ازاین ترس لذت می برد.در کودکان خردسال گاهی به خاطر رفتارهای نادرست بزرگترها ووالدین ترس چنان در کودک رخنهمی کند که اوازدیدن شکل های مشابه به عوامل ترس نیز شدیدامی ترسد.در کودکان ترس هایی خاص ایجاد می شود که شاید علت آن حافظه پویا وفرایندهای شناختی آنها باشد یکیازرایج ترین ترس که بین کودکان هست (( غریبی کردن)) است کودک باروبه رو شدن باغریبه بغض کهترس خودراباگریه بروز می دهدیکی دیگر از ترس های کودکان ((ترس ازجدایی))  می باشداگرمتوجه بشود که مادرش اورا ترک کرد برای چند لحظه گریه سر می دهد.برای ازبین بردن ترس در کودکان باید محرک های آن راازبین ببریم یا کودک راازمحیط دور کنیم.برای پرورش استعدادها وکارهای مثبت وآرامش بایداسترس وترس راازکودکان دور وبرطرف کنیم.در آمار که نشان میدهد دختران نسبت به  پسران ترس می دهد.

رفتارهای زیر هنگام ترس کودکان نباید انجام دهید:

*بخاطر ترس اورا تحقیر ومسخره وسرزنش نکنید.

* هرگز به ترس آن نخندید

*درمقابل ترس کودک شما بردباری وشکیبای نشان دهد

* باکودک درحالت ترس بامهربانی رفتار کنید.

*هرگز تصور نکنید که کودک باترس های خود رفتاری ناپسندی دارد.

وقتی کودک می ترسد کارهای زیر انجام دهید:

*به کودک اجازه دهیدعامل ترس رابه تدریج اشنا بشود

*ترس کودک را قبول کنید که در اینده میتواند باترس ها مقابله کند

*کودک را مورد توجه قراربدهید وآن را درهرفرصتی تشویق کنید.

*هنگامی که کودک احساس ترس میکند آن را حمایت کنید.

*به صورت ساده ترس رابرای کودک تجزیه وتحلیل کنید

*در هنگام ترس کارهای را به کودک محول کنید که اعتماد به نفس آن را افزایش دهد.

*اگر کودک قبلا از چیزی میترسیده وحال میخواهد به آن نزدیک بشود به کودک کمک کنید.

انواع ترس ها

  • صداهای شدید وبلند
  • جدایی ازمادر
  • موجودات خیالی
  • ترس از حیوانات

 

 

 

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code