نکاتی در مورد نقاشی کودکان

نقاشی کشیدن برای بیشتر کودکان کار لذت بخشی است. یک کودک با نقاشی کشیدن، دنیای درونی خود را ترسیم میکند. نقاشی آنها بیان کننده ی دیدگاه و حسی است که به دنیای اطراف خود دارند. بررسی نقاشی کودکان اطلاعات زیادی…

نقاشی کردن از سایه ها

این نقاشی هم یک نوع تفریح است و اوقات خوشی را فراهم می کند.زمانی که به پارک یا به پیکنیک می روید، می توانید از این راه برای سرگرم کردن کودکان استفاده کنید.نقاشی از سایه، آنها را با سایه ها…

فواید آموزش نقاشی

نقاشی کردن یکی از مهمترین فعالیت هایی است که کودکان می توانند به یادگیری آن بپردازند. آموزش نقاشی به کودکان همچنین ارتباط مستقیمی با خواندن، نوشتن و ریاضیات دارد و در یادگیری مفاهیم واشکال هندسی و اندازه گیری نیز بسیار تأثیرگذار است.…

آموزش نقاشی

هنرمند وکودک وقتی نقاشی میکنند چیزها را چنان که در حقیقت بیرونی وجود دارد نشان نمیدهد .بلکه به گونه ای که آنها درذهن می بینند و به نظرشان می رسد بیان می کنند .وبدین ترتیب چشم انداز دنیای درون خود…