روش های آموزش در پیش  دبستانی

روش های آموزش در پیش دبستانی

روش های آموزش در پیش دبستانی را می‌توان در دو دسته کلی قرار داد: ۱) روشهای کودک محور  ۲) روشهای معلم محور یادگیری به انتخاب و آغازگری کودک(کودک محور) زمانی که مربی قصد دارد تا کودکان خودشان کشف کنند، بسازند،…

 آنچه  در مورد پیش دبستانی باید بدانید

آنچه در مورد پیش دبستانی باید بدانید

در مدارس پیش دبستانی هدف اصلی، آموزش مفاهیم و دروس اولیه و آماده سازی بچه ها برای ورود به مدرسه  است .کودکان پیش دبستانی با محیط آشنا می‌شوند و دیگر در زمان ورود به مدرسه دچار استرس و اضطراب نمی…

 بچه ها دردوره پیش دبستانی چه می آموزند؟ | آموزش  در پیش دبستانی

بچه ها دردوره پیش دبستانی چه می آموزند؟ | آموزش در پیش دبستانی

سنین سه تا شش سالگی که دوره کودکستان و پیش دبستانی است در این دوره کودکان بسیار پرتحرک و علاقه زیادی به بازی دارند و احساسات خود را بروز میدهند و به شناخت محیط میپردازند،بسیار کنجکاو و به همکاری با…