آموزش نجوم کودک و آزمایش شب و روز برای کودکان پیش دبستانی

آموزش نجوم کودک و آزمایش شب و روز برای کودکان پیش دبستانی

آموزش نجوم کودک برای کودکان یک تصویر از آسمان و منظومه شمسی می کشیم یا میتوانیم تصویر آن را به کودکان نشان دهیم. برای کودکان توضیح می دهیم که در منظومه شمسی ستاره ها و سیاره ها وجود دارند. ستاره…

 آموزش اجزای بدن به کودکان | روش‌ آموزش اعضای بدن به کودکان

آموزش اجزای بدن به کودکان | روش‌ آموزش اعضای بدن به کودکان

کودکان را هدایت کنید تا به روشی غیرمعمول به درون بدن خود هدایت شوند، به آن گوش دهند و آن را مشاهده کنند. با انجام چند مرحله از این بازی، کودکان نسبت به بدنشان شناخت پیدا می کنند. مربی داستانی…