بستن
روش های آموزش در پیش دبستانی | مهد کودک و پیش دبستانی دانشگاه کوچک

روش های آموزش در پیش دبستانی را می‌توان در دو دسته کلی قرار داد:

۱) روشهای کودک محور 

۲) روشهای معلم محور

یادگیری به انتخاب و آغازگری کودک(کودک محور)

زمانی که مربی قصد دارد تا کودکان خودشان کشف کنند، بسازند، بفهمند، استفاده از روش یادگیری به انتخاب و آغازگری کودک (Child initiated learning)، می تواند بسیار مفید و مؤثر باشد. در این روش، کودکان نوع فعالیت و اعمال خودشان را برمی گزینند. کودکان به طور آزاد، تنهایی و مستقل یا یکی دو نفر از دوستانشان در گروه های کوچک به راه های گوناگون و اغلب متفاوت به دست ورزی اشیاء می پردازند و با یکدیگر، تعامل می کنند.

در این روش های آموزش در پیش از دبستان به خصوص روش کودک محور، کودک از طریق درگیر شدن عمیق با مسئله ای که خود طرح می کند، از طریق بازی، مفاهیمی را یاد می گیرد. کودک اول که شن بازی می کند با مفهوم اندازه گیری آشنا می شود (ریاضی) و دقت می کند که با آب ریختن روس شن ها چه تغییراتی حاضل می شود (علوم). کودک دیگر، درباره مشاغل مفاهیمی را یاد می گیرد (مطالعات اجتماعی) و به اهمیت ابزارها مثل گوشی تشخیص پزشکی یا فشنارسنج و نظایر آنها پی می برد (فناوری). نقش مربی در این موارد این است که یا در همان زمان، در صورت امکان، یا در وقت برنامه ریزی شده دیگر، کودکان را در زمینه های انتخابیشان کمک کند تا به مفاهیم جدیدتری دست یابند و به درک عمیق تری در هر یک از آنها برسند و دانش و اطلاعات خود در زمینه دالخواهشان را بسط و توسعه دهند.

کودک روی میز شن بازی با اشیایی که در اختیار دارد، خاک و شن را از یک ظرف به ظرف دیگر می ریزد و آنها را با هم مخلوط می کند و به بعضی از آنها آب اضافه می کند. کودک، بچه فرضی و عروسک مریض خود را نزد پزشک می برد و از کودکان دیگر می پرسد چه کسی گوشی دارد تا بچه مریض مرا معاینه کند؟

روش های آموزش در پیش  دبستانی | مهد کودک و پیش دبستانی دانشگاه کوچک

برای مثال، در مورد اول معلم می تواند کودک را در یک مکالمه دونفره درگیر کند تا مفاهیم بیشتر، کمتر، مثل هم، هم اندازه، شل، سفت و نظایر آن را نیز از بازی خود بیاموزد.

یادگیری با انتخاب و آغازگری کودک، البته، موضوعی شانسی و خود به خودی نیست. این یادگیری نیز، با برنامه ریزیی معلم به خوبی صورت می گیرد. معلم درباره شکل دهی به این روش آموزش در پیش از دبستان ، فکر می کند و برنامه ای را طراحی می کند و برای اجرای آن برنامه ریزی می کند. او در این برنامه ریزی هم موقعیت رشدی کودکان را در نظر می گیرد و هم هدف آموزش را و از به شکل هدفمند، آنچنان محیط غنی یادگیری را فراهم می کند و فرصت هایی را در اختیار کودکان قرار می دهد که، هرکدام بتوانند به دلخواه و علاقه شخصی خود به فعالیت و تجربه یادگیری بپردازند.

ترتیب چیدن میز و صندلی ها و در دسترس قرار دادن ابزارها و اشیای آموزشی همه و همه باید متناسب با هدف ها و علائق دانش آموزان تدارک دیده شوند، به نحوی که حال و هوای محیط یادگیری، خود انگیزه های یادگیری را در کودکان تقویت کند. در این روش از آموزش در پیش از دبستان همچنین، وجود موثر و ارزشمند مربی کنار کودکان بسیار ضروری است. به دلیل آنکه کودکان بنا بر رغبت ها و علائق خود بهتر یاد می گیرند، معلمان متفکر و متعهد که خواستار اجرای برنامه آموزشی هستند، به طور مستمر، فرصت های طلایی را برای ابتکار و خلاقیت های کودکان و کشفیات از طریق یادگیری فراهم می کنند.

یادگیری معلم محور

اگرچه کودکان از طریق بازی مطالبی را یاد می گیرند، اما تمام تجربیات بازی به یادگیری معنادار منجر نمی شود، در بعضی از موارد و در واقع در بسیاری از موارد، آموزش صریح و مستقیم مربی ضروری است. مواردی هست که آموزش مستقیم معلم محور کارسازتر است. یادگیری معلم محور نیازمند برنامه ریزی دقیق برای مفهوم آموزی و یاددهی مهارت هاست؛ در این روش های آموزش مواد و ابزار های مناسب و لازم باید تدارک دیده شوند. به علاوه باید تصمیم گیری شود که بهترین راه، آموزش در گروه های کوچک یا آموزش به تمام کلاس است.

مجموعه دانشگاه کوچک به عنوان بهترین پیش دبستانی در اصفهان با دارا بودن محیطی شاد و علمی، با استفاده از پژوهش های روان شناسی و مشاوره جهت پرورش کودک بر اساس تقویت هوش های نه گانه در خدمت شما عزیزان می باشد و هدف این مجموعه پرورش کودکانی شاد با هویت تحصیلی موفق است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.