آموزش مفاهیم ریاضی به کودکان پیش دبستانی | مهدکودک و پیش دبستانی دانشگاه کوچک

آموزش مفاهیم ریاضی در سه مرحله به شرح زیر ارائه می‌شود.

  •  مرحله آموزش مجسم (آموزش به وسیله اشیا)
  •  مرحله آموزش نیمه مجسم (به وسیله تصاویر و اشکال)
  •  مرحله مجرد (آموزش به نمادهای ذهنی)

مرحله آموزش مجسم (آموزش به وسیله اشیا):

این مرحله اساسی‌ترین مرحله آموزش محسوب می‌شود. مربی مفاهیم ریاضی را با استفاده از اشیای مختلفی که در محیط آموزشی وجود دارد، به شیوه ای عینی و محسوس به کودک ارائه می‌کند.

مرحله نیمه مجسم (آموزش به وسیله تصاویر و اشکال):   

در مرحله نیمه مجسم، مربی به منظور استمرار و پیشرفت یادگیری، مفاهیم را در قالب تصاویر و با استفاده از الگوهای گوناگون به کودک ارائه می‌دهد.

مرحله مجرد (آموزش به وسیله نمادهای ذهنی): 

این مرحله بر شناخت کودک تکیه دارد. پس از آموختن مفاهیم ریاضی با استفاده از اشیا، اشکال و تصاویر مربی سعی دارد بین اشیای عینی از یک سو و تصاویر همان اشیا از سوی دیگر رابطه‌ای ایجاد کند.

در این مرحله، کودک تصویر شیء را به جای خود شیء در نظر می‌گیرد. بدین ترتیب، شیوه آموزش از حالت عینی و مجسم به سوی مفاهیم ذهنی سوق پیدا می‌کند و تصاویر جای اشیا را می‌گیرند. سپس علائم به جای تصاویر می‌نشینند و در نتیجه، آموزش از مرحله مجسم به نیمه مجسم و در نهایت، به مفاهیم ذهنی سیر می‌کند.

برخی روش‌های آموزش مفاهیم ریاضی

به منظور آموزش برخی از مفاهیم ریاضی و یا هر نوع مفهوم دیگر، مربی می‌بایست ابتدا در کودکان انگیزه کافی ایجاد کند. این هدف می‌تواند با تعریف یک داستان مربوط به واحد کار انجام شود. در کلاس‌های پیش از دبستان ساعت خاصی به ریاضی اختصاص ندارد.

بنابراین، مربی سعی می‌کند در خلال آموزش‌های دیگر، مفاهیم ریاضی را به صورت عینی و ملموس آموزش دهد و برای انتقال هر چه بهتر این مفاهیم از هر آنچه در اطراف خود دارد استفاده می‌کند تا کودکان از مفاهیم ریاضی تصوری دور از ذهن نداشته باشند و بین مفاهیم ریاضی و زندگی روزمره خود ارتباطی مطلوب برقرار کنند.

آموزش مفاهیم ریاضی به کودکان پیش دبستانی | مهدکودک و پیش دبستانی دانشگاه کوچک

آموزش مفهوم داخل- خارج:

مربی می‌تواند در داخل حیاط یک گردی بکشد و از کودکان بخواهد که به داخل گردی بروند و بعد، از آن بیرون بیایند.

آموزش مفهوم بالا- پایین:

مربی یک کتاب در بالای میز و یک توپ در پایین میز می‌گذارد. سپس از کودکان می‌پرسد که کتاب کجای میز است و کودکانی که از قبل مفهوم بالا و پایین را کسب کرده‌اند، پاسخ صحیح را ارائه می‌کنند.

آنگاه می‌پرسد: «توپ در کجای میز قرار دارد؟» کودکان پاسخ می‌دهند.«پایین میز.» به این طریق، کودکان دیگر نیز مفهوم بالا و پایین را فرا می‌گیرند و سپس نوبت به تمرین می‌رسد. مربی از کودکان می‌خواهد کتاب هایشان را بالای و کیف هایشان را پایین میز قرار دهند.

آموزش مفهوم راست و چپ:

مربی ابتدا می بایست تشخیص دهد که کدامیک از کودکان چپ دست و کدامیک راست دست اند. سپس به کودکان می‌گوید: «بچه ها، بیشتر آدم‌ها مداد را با دست راست می‌گیرند و می‌نویسند، مثل شما. دستی که شما با آن نقاشی می‌کنید راست است و دست دیگرتان چپ، ولی بعضی‌ها هم با چپ می‌نویسند.»یا می‌گوید: «بچه‌ها، شما که طرف پنجره نشستید سمت  راست کلاس هستید و آنهایی که سمت در نشسته‌اند، سمت چپ کلاس‌اند. پس پنجره سمت راست شماست و در، سمت چپ شما.»

مجموعه دانشگاه کوچک به عنوان بهترین پیش دبستانی در اصفهان با دارا بودن محیطی شاد و علمی، با استفاده از پژوهش های روان شناسی و مشاوره جهت پرورش کودک بر اساس تقویت هوش های نه گانه در خدمت شما عزیزان می باشد و هدف این مجموعه پرورش کودکانی شاد با هویت تحصیلی موفق است.