بررسی هوش های هشتگانه در مهد کودک و پیش دبستانی

بررسی هوش های هشتگانه در مهد کودک و پیش دبستانی

دانشگاه کوچک بر اساس هوش های هشتگانه به کودکان آموزش می دهد که این گونه هم باعث یادگیری بهتر کودکان می شود هم استعداد کودکان در زمینه های مختلف شناسایی می شود علاوه بر آن نحوه صمیمیت و رفتاری که…