بستن
پرخاشگری در کودکان چیست؟ | مهد کودک و پیش دبستانی دانشگاه کوچک

عواطف و احساسات ، نحوه ی رفتار و عملکرد انسان را مشخص میکند و در اداره کردن امور زندگی روزمره نقش به سزایی دارد.رفتار پرخاشگرانه که از انگیزه ی پرخاشگری سرچشمه میگیرد با تعریف های زیاد و متفاوتی بیان شده است .این رفتار به معنی ستیزه جویی و جنگ طلبی و رفتار تند و خشن است و برای توصیف حالتهای عاطفی مختلف از رنجش عادی و غضب شدید به کار می رود .
پرخاشگری یکی از رایجترین واکنش کودک نسبت به ناراحتیها و ناکامی ها است که به منظور صدمه رساندن به دیگران،کسب پاداش ،ارضای نیازهاو رفع موانع انجام میشود. چون تمام اعمال و رفتارهای انسان دارای هدف است . رفتار پرخاشگرانه نیز هدف دارد و هدف مهمترین عامل در توجیه نوع رفتار است . براساس شناخت هدف میتوان بین اعمال و رفتارهای گوناگون وجه تمایز قائل شد و آنها را در زمره ی رفتارهای سالم یا پرخاشگر برشمرد . ممکن است دو عمل یکسان در یک زمان با دو هدف متفاوت انجام گیرد که یکی رفتار سالم و دیگری رفتار پرخاشگرانه تلقی شود . برای مثال کودکی را در نظر میگیریم که در حیاط مدرسه در حال توپ بازی هست اگر توپ به طور تصادفی و بدون آنکه کودک بخواهد به شیشه ی پنجره بخورد و آن را بشکند این عمل رفتار پر خاشگرانه محصوب نمیشود ولی اگر کودک توپش را عمدی به قصد شکستن شیشه به سوی پنجره پرتاب کند، رفتارش پرخاشگرانه است پس در شناسایی و تعریف پرخاشگرانه و رفتار پرخاشگرانه باید هدف از انجام دادن عمل مشخص شود . به طور کلی این رفتار، به رفتارهای تهاجمی و یا دشمنی نسبت به ناکامی ها و سرکوبی امیال است که پرخاشگری میتواند واکنشی دفاعی باشد که هدف آن رفع مانه و حذف عامل تهدید باشد .(در قسمتهای بعدی به علائم و نشانه های پرخاشگری ،علل پرخاشگری،درمان پرخاشگری و تغذیه مناسب و نامناسب پرخاشگری میپردازیم )

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *