هوش هیجانی،دست ورزی با هوش هیجانی

بدن ما از طریق هیجانات با ما صحبت میکند و به ما میگوید برای سلامت بودن و شاد زیستن به چه چیزی نیاز دارد(هوش هیجانی).اگر به پیام های بدنمان توجه نکنیم، بی شک نمی توانیم شاد و سرزنده باشیم. همچنین ما از طریق هیجانات می توانیم برای دیگران پیغام دوستی و ارتباط بفرستیم و یا حتی از طریق هیجانات ،اتفاقات اطرافمان را پردازش کنیم.برای انجام چنین فعالیت هایی نیاز به شناخت و مدیریت هیجاناتمان داریم. شناخت احساسات خوب، احساسات بد و دانستن این که چطور می توان احساسات بد را به احساسات خوب بدل کرد.

هوش هیجانی بیانگر نحوه کنترل خویشتن ، کنار آمدن با مردم و کار گروهی است. به کمک آن، فرد می تواند به خودش انگیزه دهد و در برابر ناکامی ها مقاومت کند، تکانه هایش را کنترل کند و ارضای تمایلات را به تعویق اندازد، حالت خلقی اش را تنظیم و با دیگران همدلی کند.محبوبیت امروز مفهوم هوش هیجانی نشات گرفته از تغییر در نگرش های اجتماعی به طور عام و نگرش های آموزشی به طور خاص است. در حوزه تعلیم و تربیت متخصصین به این نتیجه رسیده اند که بهترین زمان آموزش مهارت های ارتباطی ، پیش از ورود کودک به مدرسه می باشد. کودک پس از 3 سالگی زندگی اجتماعی را تجربه می کند و دقیقا در همین مرحله است که باید آموزش های لازم را ببیند.معلمان می توانند با استفاده از کلمات و واژگان مناسب درباره هیجانات و علل احساسات ، بحث و گفتگو کنند و با ارائه نمونه های مناسب ، نحوه برخورد درست با تفاوت های میان فردی را به کودکان نشان دهند.

مجموعه دانشگاه کوچک به عنوان بهترین پیش دبستانی در اصفهان با دارا بودن محیطی شاد و علمی، با استفاده از پژوهش های روان شناسی و مشاوره جهت پرورش کودک بر اساس تقویت هوش های نه گانه در خدمت شما عزیزان می باشد و هدف این مجموعه پرورش کودکانی شاد با هویت تحصیلی موفق است.