بستن
همه چیز درباره اضطراب کودکان | مهد کودک و پیش دبستانی دانشگاه کوچک

اضطراب کودکان دلایل مختلفی دارد؛ از جمله:

١ )مشاجرات والدین
٢ )انتظار داشتن بیش از حد از فرزندان
٣ )تأثیر رفتار هم ساالن
٤ )احساس کمبود محبّت

کودک وقتی احساس می کند که به او کم تو ّجهی شده است و یا قرار است کس دیگری رقیب محبّت او شود(فرزند دوم)، دچار استرس میشود. در این شرایط والدین نباید به بچه ی دوم خیلی تو ّجه کنند؛ همچنین باید در مواردی، مسؤلیت هایی از فرزند کوچکتر را به فرزند بزرگ تر بسپارند؛ مثلا به او اجازه دهند فرزند کوچکتر را بغل کند و جلوی فرزند بزرگتر، نوزاد را ناز و نوازش نکنند.(اضطراب کودکان)

کارهایی برای کاهش اضطراب و استرس کودک باید انجام پذیرد که والدین باید به آنها تو ّجه کنند؛ از جمله:

١ )پرهیز از هر گونه تنبیه بدنی کودک بزرگتر
٢ )پرهیز از مقایسه کردن کودک با هم ساالنش
٣ )تقویّت روحیه کودک
٤ )رعایت تساوی در رفتار های محبّت آمیز بین کودکان
٥ )تو ّجه اطرافیان و آشنایان به هر دو کودک
٦ )استفاده از رفتار های جایگز ین و ایجاد سرگرمی برای انحراف ذهن کودک به مسائل دیگر
٧ )آموزش کشیدن نفس عمیق به کودک در هنگام اضطراب
٨ )آموزش تخلیهی هیجانات، در هنگام بروز فشارهای روانی
٩ )ورزش کردن و تقویت قوای جسمی کودک
١٠ )ارتباط با هم سالان.

مجموعه دانشگاه کوچک به عنوان بهترین پیش دبستانی در اصفهان با دارا بودن محیطی شاد و علمی، با استفاده از پژوهش های روان شناسی و مشاوره جهت پرورش کودک بر اساس تقویت هوش های نه گانه در خدمت شما عزیزان می باشد و هدف این مجموعه پرورش کودکانی شاد با هویت تحصیلی موفق است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.