بستن
مفاهیم اول و آخر و آموزش آن به کودکان پیش دبستانی | مهد کودک و پیش دبستانی دانشگاه کوچک

در آموزش به کودکان باید به تمام هوش های هشتگانه توجه داشته باشیم زیرا هر کودک یکی از هوش هارا غالب دارد در نتیجه در هر گونه آموزشی که به کودکان داده میشود از تمام روش ها باید استفاده شود مثلا برای آموزش ریاضی در مفاهیم اول و آخر ابتدا میتوان در غالب داستان و عروسک گردانی و استفاده از وسایلی مانند توپ و لگو در داستان مفهوم را به کودک اموزش داد. در مرحله بعد از وسایل مختلف کمک میگیریم و در غالب بازی آموزش میدهیم مثلا ماشین هایی که پشت سرهم قرار دارند و میخواهند بنزین بزنند و از کودک میپرسیم کدامیک زودتر بنزین میزند؟آن که اول از همه قرار دارد و بعد میپرسیم کدامیک آخر از همه بنزین میزند؟ آن که آخر صف قرار دارد.                            

حتی میتوان ازخود کودکان برای آموزش استفاده کرد، از آنها میخواهیم یک صف درست کنند که مثلا سارا اول صف قرار بگیرد و زهرا آخر صف باشد .(آموزش مفاهیم اول و آخر) 

 آموزش مفاهیم اول و آخر  به کودکان 

اموزش میتواند در محیط طبیعت و پارک با کمک گرفتن از درخت ها و گل ها باشد تا هوش طبیعت گرایی نیز در آموزش لحاظ شده باشد. خواندن شعر های مربوط به اموزش و همزمان در حین شعر خواندن از وسایل مختلف هم استفاده کنیم تا درک آن بیشتر شود.     

در نهایت بعد از اینکه اول و وسط کاملا برای کودکان ملموس شد میتوانیم جهت را نیز به آن اضافه کنیم به گونه ای که چند لگو یا توپ را پشت سر هم میچینیم و از کودکان میخواهینم لگو یا توپ اول از سمت راست را نشان دهد و بعد لگو آخر از سمت راست و در نهایت جهت را عوض میکنیم  و اینگونه علاوه بر مفاهیم اول و آخر، جهت ها نیز کار شده است و در نهایت حل کاربرگ ها که به صورت تئوری نیز آموزش داده شود.

مجموعه دانشگاه کوچک به عنوان بهترین پیش دبستانی در اصفهان با دارا بودن محیطی شاد و علمی، با استفاده از پژوهش های روان شناسی و مشاوره جهت پرورش کودک بر اساس تقویت هوش های نه گانه در خدمت شما عزیزان می باشد و هدف این مجموعه پرورش کودکانی شاد با هویت تحصیلی موفق است.

نویسنده :نزیهه برقیکار

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.