آموزش مفاهیم ریاضی به کودکان پیش دبستانی

آموزش مفاهیم ریاضی به کودکان پیش دبستانی

آموزش مفاهیم ریاضی در سه مرحله به شرح زیر ارائه می‌شود.  مرحله آموزش مجسم (آموزش به وسیله اشیا)  مرحله آموزش نیمه مجسم (به وسیله تصاویر و اشکال)  مرحله مجرد (آموزش به نمادهای ذهنی) مرحله آموزش مجسم (آموزش به وسیله اشیا): این مرحله اساسی‌ترین…