آنچه  در مورد پیش دبستانی باید بدانید

آنچه در مورد پیش دبستانی باید بدانید

در مدارس پیش دبستانی هدف اصلی، آموزش مفاهیم و دروس اولیه و آماده سازی بچه ها برای ورود به مدرسه  است .کودکان پیش دبستانی با محیط آشنا می‌شوند و دیگر در زمان ورود به مدرسه دچار استرس و اضطراب نمی…