هوش هیجانی |مهارت های دست ورزی با هوش هیجانی

هوش هیجانی |مهارت های دست ورزی با هوش هیجانی

بدن ما از طریق هیجانات با ما صحبت میکند و به ما میگوید برای سلامت بودن و شاد زیستن به چه چیزی نیاز دارد(هوش هیجانی).اگر به پیام های بدنمان توجه نکنیم، بی شک نمی توانیم شاد و سرزنده باشیم. همچنین…