لجبازی کودک

  اغلب اوقات لجبازیهای کودکان هدف دار هستند واگر کودک بداند که با کج خلقی به آن هدف نمی رسد ،احتمال کمی دارد که به این کار مبادرت کند. البته گاهی اوقات کودکان فقط به این دلیل لجبازی می کنند…

ترس

ترس یکی ازمسایل رایج میان کودکان است.درمیان کودکان ترس امری رایج است اما ترسهای شدید چندان متدوال نیست ترس یک غریزه ومیل باطنی است که بنا به حکم این غریزه کودک دوست دارد که بترسد ازاین ترس لذت می برد. در…

دروغگویی کودکان

دروغگویی برای کودکان در سنین مختلف تعابیر متفاوتی دارد پس جایز نیست برای کودکان قبل سنین مدرسه لفظ دروغ را به کار ببریم.بر اساس نظر پیاژه”بچه ها تا 4سالگی رفتاری را که به خوشنودی والدین بینجامد را رفتاری خوب و…