می 28, 2018

چگونه فرزندان کتابخوان تربیت کنیم؟

کتابخوانی از دیدن کتاب آغاز می شود، برای کودکان گوشه ی دنجی پر از کتاب آماده کنید؛ به همراه آنان به آنجا بروید و با هم […]
می 13, 2018

لجبازی کودک

  اغلب اوقات لجبازیهای کودکان هدف دار هستند واگر کودک بداند که با کج خلقی به آن هدف نمی رسد ،احتمال کمی دارد که به این […]
می 13, 2018

ترس

ترس یکی ازمسایل رایج میان کودکان است.درمیان کودکان ترس امری رایج است اما ترسهای شدید چندان متدوال نیست ترس یک غریزه ومیل باطنی است که بنا […]
مارس 26, 2018

بیرون از خانه با کودک

حتما شما والد گرامی هم بارها شده است که با کودکتان به گردش  بروید ، و در آخر به این نتیجه رسیده باشید که رفتن به […]
مارس 21, 2018

دروغگویی کودکان

دروغگویی برای کودکان در سنین مختلف تعابیر متفاوتی دارد پس جایز نیست برای کودکان قبل سنین مدرسه لفظ دروغ را به کار ببریم.بر اساس نظر پیاژه”بچه […]