مفهوم کلاژ و تکنیک های مختلف آن برای آموزش کودکان

مفهوم کلاژ و تکنیک های مختلف آن برای آموزش کودکان

کلاژ یعنی چسباندن تکه های مختلف پارچه –کاغذ-چرم-چوب و …..برای خلق یک تصویر است.کلاژ یک هنر خلاقانه برای کودک است هر کودک با چسباندن بریدهای مختلف از مواد مختلف تلاش می کند در هنر نقاشی خود یک حس خاص و…