ترس در کودکان

ترس در کودکان

ترس یکی ازمسایل رایج میان کودکان است.درمیان کودکان ترس امری رایج است اما ترسهای شدید چندان متدوال نیست ترس یک غریزه ومیل باطنی است که بنا به حکم این غریزه کودک دوست دارد که بترسد ازاین ترس لذت می برد.در…