آموزش مفهوم اعداد به کودکان پیش دبستانی

آموزش مفهوم اعداد به کودکان پیش دبستانی

برای اینکه مفهوم عدد را به کودک بیاموزیم باید پیش نیازهایی را فراهم کنیم ازجمله مواردی که باید قبل از آموزش مفهوم عدد به کودک یاد بدهیم شمارش و درک توالی است. البته کودک باید توجه،تمرکز،دستورپذیری و طبقه بندی را…