آموزش دومینو برای کودکان و انواع آن

آموزش دومینو برای کودکان و انواع آن

دومینو قطعات مستطیلی شکلی است که به صورت چوبی یا پلاستیکی وجود دارد و معمولا قطعات دومینو به صورت زنجیر وار طبق الگوی خاصی پشت سرهم چیده میشود که در صورت برخورد یک دومینو به دومینوی دیگر کل سازه دچار…