پرورش خلاقیت بوسیله بازی ها

 پرورش خلاقیت بوسیله بازی ها

تخیل یکی از بزرگترین منابع ناشناخته درپرورش توانایی یادگیری کودک میباشد.شکل گیری معنای ‌‌ “خود”ولذت بردن ازشادی ناشی ازخلاقیت اوست .مهارتهای تخیلی تقریبا درهمه کودکان درسنین پیش ازدبستان به طور طبیعی رشد میابد.ولی والدین ونخستین مربیان باتشویقهای بیشتروجهت دهی به…

تأثیر اسباب بازی و هم بازی در شکل گیری شخصیت کودکان

کودکان به بازی کردن با بزرگسالان و نیز همسالان خود بسیار نیازمندند. کودک به بازی با بزرگسالان نیاز دارد چرا که او در بازی با افراد بزرگسال به مواردی چون احساس اعتماد و ارزش، ایجاد رابطه صمیمی، رفع نیازمندی ها،…