بستن
بهترین شیوه آموزش مفاهیم ریاضی در پیش دبستانی | مهدکودک و پیش دبستانی دانشگاه کوچک

مفاهیم مربوط به دانش منطقی – ریاضی (درست اندیشیدن)

۱. طبقه بندی : طبقه بندی اشیاء بر اساس رنگ یا شکل می توان به کودکان ۴ ساله اموزش داد.

۲. ردیف سازی : این مفهوم فعالیتی است برای یادگیری مفهوم عدد است.

مثال: ساختن ردیف از روی الگو و مرتب کردن تصاویر

۳. مقایسه یک به یک : مقایسه چند تصاویر با یکدیگر و قرار دادن آنها در کنار یکدیگر

۴. درک شباهت ها : کودک با مشاهده و مقایسه .شباهت بین اشیاء را تشخیص می دهد .

فعالیتی مانند قرار دادن دکمه هایی شبیه هم یا پیدا کردن تصویر هایی مشابه هم برای آموزش این مفهوم قابل استفاده است .

۵. درک تفاوت ها : این مفهوم را با مشاهده و مقایسه تشخیص می دهند .فعالیتی مانند جدا کردن کارت ها یا اشکالی که مثل هم

نیستند .
اموزش مفاهیم ریاضی |بهترین مهدکودک اصفهان

آموزش مفاهیم ریاضی در پیش دبستانی :

آموزش اعداد از۰تا ۱۰ به کودک :

آموزش عدد۰: درباره مفهوم هیچ با کودک تمرین شود .

مثال : چند تا دم داری ؟ چند تا نوک داری ؟

آموزش عدد ۱ و ۲ : وسایلی را که فقط یک نمونه از آن را میبیند بیان کند و خواندن شعر اعداد ریاضی .

چند تا دماغ داری ؟ چند تا زبان داری ؟

تو چند تا چشم داری ؟ و چند تا دست داری ؟

آموزش عدد ۳: یک مثلث کشیده و گوشه های آنرا  به کودک نشان  می دهیم .

آموزش  عدد۴ : اموزش همراه با  خواندن شعر

با هم میریم خرید

می خواهیم شیرینی بخریم

چند تا شیرینی بخریم ؟

مربی عددی را گفته و بچه ها به گروه ۴ نفره تقسیم می شوند .

آموزش عدد ۵ : از کودک پرسیده شود چند تا انگشت دارد ؟ وسایل  را در  خانه پیدا کند که ۵ عدد باشد .

آموزش عدد ۱۰.۹.۸.۷.۶ :

چند تا جعبه تهیه کنید و روی هر یک از جعبه ها یکی از اعداد را نوشته آنرا  در اختیار کودک قرار داده و بخواهیم هر جعبه را با مداد و حبوبات یا هر وسیله دیگری پر کند .

اموزش مفاهیم ریاضی |بهترین مهدکودک اصفهان

مثال : تصویر مزرعه با حیوانات مختلف تهیه کرده و از  کودک بخواهید تعداد حیوانات را بگویید .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *