آموزش نجوم کودک و آزمایش شب و روز برای کودکان پیش دبستانی

آموزش نجوم کودک و آزمایش شب و روز برای کودکان پیش دبستانی

آموزش نجوم کودک برای کودکان یک تصویر از آسمان و منظومه شمسی می کشیم یا میتوانیم تصویر آن را به کودکان نشان دهیم. برای کودکان توضیح می دهیم که در منظومه شمسی ستاره ها و سیاره ها وجود دارند. ستاره…