سوالات مفاهیم ریاضی پیش دبستانی

ژانویه 20, 2019

آموزش مفاهیم ریاضی در پیش دبستانی(بخش سوم)

مفاهیم مربوط به دانش منطقی – ریاضی (درست اندیشیدن) ۱.طبقه بندی : طبقه بندی اشیاء بر اساس رنگ یا شکل می توان به کودکان ۴ ساله […]
ژانویه 20, 2019
اموزش مفاهیم ریاضی |بهترین مهدکودک اصفهان

آموزش مفاهیم ریاضی در پیش دبستانی(بخش دوم )

روش های آموزش مفاهیم : ۱.روش مکاشفه ای : با ایجاد محیطی مناسب و ارائه محرکهای متنوع حواس کودک را تحریک کنید تا این مفاهیم برای […]
ژانویه 20, 2019
اموزش مفاهیم ریاضی |بهترین مهدکودک اصفهان

آموزش مفاهیم ریاضی در پیش دبستانی(بخش اول)

ریاضی روشی برای فکر کردن .ابزاری برای زندگی .بیان یافته های علمی .مطالعه وبیان روابط و دانش ناب بشری است . چگونگی شکل گیری مفاهیم ریاضی […]