روش مونته سوری در مهد کودک و پیش دبستانی

سپتامبر 10, 2018

روش مونته سوری در مهد کودک و پیش دبستانی

انگیزهای بیرونی مانند تقویت کننده ها ،جایزه ها کوپن ها ستاره ها توصیه نمیشود.زیرا بر این باورند که فعالیت ها خود به خود ارضا کننده است.در […]