فلسفه مونته سوری

فلسفه مونته سوری

کودک بیش از ۶سال از طریق تماس مستقیم با محیط یاد میگیرد،از راه حواس و از راه جنبش و حرکت کودک دقیقا انچه در محیط است را جذب میکند.اسباب بازی ها و ابزار ها در دوره مونته سوری باید از…