آگوست 10, 2018

فلسفه مونته سوری

کودک بیش از ۶سال از طریق تماس مستقیم با محیط یاد میگیرد،از راه حواس و از راه جنبش و حرکت کودک دقیقا انچه در محیط است […]