علل بروز عدم تمرکز و حواس ‌پرتی در کودکان | عوامل  عدم تمرکز در کودکان

علل بروز عدم تمرکز و حواس ‌پرتی در کودکان | عوامل عدم تمرکز در کودکان

امروزه کودکان زیادی دچار حواس ‌پرتی و شیطنت هستند که اغلب والدین برچسب پیش فعالی و یا کم هوشی به آنها زده وبه دنبال دارو هستند در صورتی که کودکان 4 و 5 سال باید بازی و جست وخیز داشته…