نکاتی در مورد نقاشی کودکان که والدین باید بدانند

نکاتی در مورد نقاشی کودکان که والدین باید بدانند

نقاشی کشیدن برای بیشتر کودکان کار لذت بخشی است. یک کودک با نقاشی کشیدن، دنیای درونی خود را ترسیم می کند. نقاشی آنها بیان کننده ی دیدگاه و حسی است که به دنیای اطراف خود دارند. بررسی این نقاشی اطلاعات…