پرورش خلاقیت بوسیله بازی ها

 پرورش خلاقیت بوسیله بازی ها

تخیل یکی از بزرگترین منابع ناشناخته درپرورش توانایی یادگیری کودک میباشد.شکل گیری معنای ‌‌ “خود”ولذت بردن ازشادی ناشی ازخلاقیت اوست .مهارتهای تخیلی تقریبا درهمه کودکان درسنین پیش ازدبستان به طور طبیعی رشد میابد.ولی والدین ونخستین مربیان باتشویقهای بیشتروجهت دهی به…

 مناسب ترین بازی های کلاسی برای پیش دبستانی ها

مناسب ترین بازی های کلاسی برای پیش دبستانی ها

جلب توجه کردن بچه های مختلف که هرکدام شیطنت خاص خودشان را دارند در کلاس درس کار ساده ای نیست. بنابراین بازی های کلاسی و فعالیت ها و بازی در کلاس درس و به طور کلی بازی های کودکانه بهترین وسیله برای نگهداری و مشغول…

بازی برای کودکان پیش دبستانی

نقش بازی در رشد ذهنی کودک: 1-در یادگیری زبان نقش بسزایی دارد. 2-در رشد هوشی بسیارتأثیر دارد. 3-بامفاهیم ساخت،فضا،شکل آشنا میشود. 4-رفتارهای هوشمندانه کودک تقویت میشود. 5-موقعیت استفاده از قوه ی تخیل در کودک به وجود می آید. 6-زمینه ی…