اختلالات تکلم و آنچه باید در مورد آن بدانیم

اختلالات تکلم و آنچه باید در مورد آن بدانیم

برای رشد طبیعی تکلم (رفع اختلالات تکلم) و زبان در کودکان بایستی عوامل  متعددی از قبیل: شنوایی طبیعی هوش کافی سلامت دستگاه گویایی داشتن دقت طبیعی داشتن حافظه شنوایی محبت سلامت ارثی وخانوادگی فقدان  ضایعه مغزی  اختلات تکلم اختلالات تکلم…