بچه ها دردوره پیش دبستانی چه می آموزند؟ | آموزش  در پیش دبستانی

بچه ها دردوره پیش دبستانی چه می آموزند؟ | آموزش در پیش دبستانی

سنین سه تا شش سالگی که دوره کودکستان و پیش دبستانی است در این دوره کودکان بسیار پرتحرک و علاقه زیادی به بازی دارند و احساسات خود را بروز میدهند و به شناخت محیط میپردازند،بسیار کنجکاو و به همکاری با…