بررسی هوش های هشتگانه در مهد کودک و پیش دبستانی

بررسی هوش های هشتگانه در مهد کودک و پیش دبستانی

دانشگاه کوچک بر اساس هوش های هشتگانه به کودکان آموزش می دهد که این گونه هم باعث یادگیری بهتر کودکان می شود هم استعداد کودکان در زمینه های مختلف شناسایی می شود علاوه بر آن نحوه صمیمیت و رفتاری که…

 تفاوت میان هوش و استعداد در انسان

تفاوت میان هوش و استعداد در انسان

تفاوت هوش و استعداد در حقیقت به صورتی است هوش مقوله ایست انتسابی ومثل یک موهبت الهی با کودک به دنیا می آید واز طریق آموزش از روش غیرمستقیم تقویت میشود اما استعداد مقوله ایست اکتسابی وساختنی.درواقع شما میتوانید با…